ورود ثبت نام

ساب ووفر راکفورد Rock Ford مدل P1

ساب ووفر راکفورد Rock Ford مدل P1 ساب ووفر راکفورد RockFord Fosgate ساب راکفورد ساب p1
آمار و مشخصات آگهی
  • امید
  • استان تهران شهر تهران باغ فیض خیابان ابراهیمی
  • 4284 بازدید

ساب ووفر راکفورد Rock Ford مدل P1

ساب ووفر راکفورد Rock Ford مدل P1

ساب ووفر راکفورد RockFord Fosgate مدل P1

250 Watts RMS الی 500 Watts Max