خبر های تاریخی

اماكن ديدني شهر همدان

اماكن ديدني شهر همدان

اماكن ديدني شهر همدان-amaken didani shahr hamedan-مكان هاي ديدني شهر همدان-hamedan-همدان-بناي هگمتانه-غار عليصدر-آرامگاه باباطاهر عريان-مجسمه شير سنگي

دره ماه واقع در كشور آرژانتين

دره ماه واقع در كشور آرژانتين

دره ماه، دره اي دورافتاده در آرژانتين است-dareh mah dar argantina-اين دره با جرمهاي زمين شناسي ميخكوب شده كه از فرسايش باد شكل گرفته و سنگهاي ايستاده

پيشگويي هاي نوستراداموس درباره ايران

پيشگويي هاي نوستراداموس درباره ايران

پيشگويي هاي نوستراداموس درباره ايران-Nostradamus-پيشگوئيهاى نوسترآداموس آن است كه وى به ندرت نام كشورى را به صراحت و آشكارا ذكر مى‏كند، حال آنكه در مو

تشويق و جذب سرمايه گذاران بومي و غير بومي منطقه

تشويق و جذب سرمايه گذاران بومي و غير بومي منطقه

در خصوص تشويق و جذب سرمايه گذاران بومي و غير بومي منطقه در حاشيه برگزاري كميسيون مزايده بناهاي تاريخي استان و سفر استاني مديرعامل صندوق احياء به سمنان

كاخ پذيرايي كوروش kakh

كاخ پذيرايي كوروش kakh

كاخ بارعام يا كاخ پذيرايي كوروش وسعت اين كاخ 2472 متر مربع است كه در محور شمال غربي جنوب شرقي ساخته شده است kakh koroush كاخ بارعام kakh baram

اختراع مسلمانان كه جهان را متحول كرد!

اختراع مسلمانان كه جهان را متحول كرد!

اختراع مسلمانان كه جهان را متحول كرد!