مطالب آموزشی آموزش ورد

فارسي كردن اعداد در ورد مطابقت اعداد با متن

فارسي كردن اعداد در ورد مطابقت اعداد با متن

فارسي كردن اعداد در ورد farsi kardan adad dar word نحوه فارسي كردن اعداد در وردnumeral in word طريقه فارسي كردن اعداد در ورد word 2007 آموزش ورد فارسي

ادغام فونت در سند ورد براي جلوگيري از به هم ريختگي قلم ها در word

ادغام فونت در سند ورد براي جلوگيري از به هم ريختگي قلم ها در word

به هم ريختگي فونت ها در word بازكردن سند ورد Embed fonts in the file با فونت هاي آن Preserve fidelity when sharing this document آموزش ورد Embed fonts

آشنايي با منوي Page setup از تب Page Layout

آشنايي با منوي Page setup از تب Page Layout

آشنايي با منوي Page setup از تب Page Layout گزينه Custom Margins قسمت Even Page و Odd Page آموزش ورد amozesh word

منوي Insert تب Text در ورد

منوي Insert تب Text در ورد

منوي Insert تب Text گزينه Text Box گزينه Quick Parts گزينه WordArt گزينه Drop Cap گزينه Signature Line گزينه Date & Time گزينه Object منوي Insert تب S

منوي Insert تب Header And Footer

منوي Insert تب Header And Footer

منوي Insert تب Header And Footer ابتدا جهت اضافه نمودن سر صفحه بر روي گزينه Header كليك Different First Page & Even Pages گزينه Page Number سر صفحه (H

منوي Insert تب هاي Illustrations و Links

منوي Insert تب هاي Illustrations و Links

سند خود تصوير تب illustrations كادر هاي گرافيكي نمودار و دياگرام هاي مختلف اضافه كنيد گزينه هاي Picture Clip Art Shapes Smart Art Chart گزينه Hyperlin

منوي Insert تب هاي Pages و Table

منوي Insert تب هاي Pages و Table

اين تب يك سند خالي و يا يك سندي كه با يك قالب از پيش ساخته شده براي جلد روي سند ايجاد كنيد كه به ترتيب از گزينه هاي Blank PageوCover Page مي توان تب T

تب هاي Style و Editing

تب هاي Style و Editing

با استفاده از اين تب مي توان استايل هاي از پيش تعيين شده مايكروسافت ورد را به متن يا پاراگراف خود اعمال كرد و با استفاده از دكمه Save Selection As New

تب Paragraph در ورد

تب Paragraph در ورد

گزينه هاي Align Text Leftو CenterوAlign Text Right تب paragraph و با گزينه Justify DeCrease Indent وInCrease Indent متن تفاوت Text Highlight Color با

منوي Home در ورد

منوي Home در ورد

با استفاده از تب Clip Board مي توان در سند خود عمل كپي و چسباندن و برش استفاده كرد و با استفاده از ابزار Format Painter مي توان هر استايل يا شكلي كه ي