فارسی میتینگ

ویژگی های متولدین سال اسب


افراد مشهور متولد سال اسب

ابتدا از اسب آتش شروع مي كنيم. سيسرون، رامبراند، كورنلي و ديوي كروكت در سال اسب آتش متولد شده اند.
شارلماني، روزولت، خروشچف، هاكسلي و هرزوك - كه همگي زحمت كش، نجيب زاده و خود پسند بوده اند در سال اسب به دنيا آمده اند. در ميان متولدان اين سال به شگفتي به نام لويي پاستور نيز بر مي خوريم.

 مي گويند كه اسب، خود را به خاطر عشق به مخاطره مي اندازد. مادام دوبرينويلرز در راه عشق مسموم شد و ادوارد هشتم نيز از تاج و تخت كناره گيري كرد.
دلاكروا، نيوتون، ژرژ براك، بوفالوبيل و شاه بودوئن از ديگر متولدان سال اسب بوده اند.

ویژگی های متولدین سال اسب-تاثیر سال اسب بر روی سال های دیگر-tasir sal asb-خصوصیات متولدین سال اسب-namad sale 93-سال 1393-خصوصیات متولدین سال اسب-nemad sal 1393-طالع بینی سال اسب -سال 93 - حیوان سال 1393 - نماد حیوال سال 93-سال 93 برای متولدین-سال اسب برای متولدین سال 1393 چگونه سالی است-سال اسب چگونه سالی است؟-سال اسب چه خصوصیاتی دارد

مشاغل مناسب متولد سال اسب

صنعتگر متخصص، كاردان فني، راننده كاميون، سر كارگر، شيمي دان، جغرافي دان، فيزيك دان، زيست شناس، دندانپزشك، پزشك، مهندس معمار، كارشناس امور مالي، نماينده سياسي، سياستمدار، نقاش، شاعر، ماجراجو، كاشف، فضانورد، آرايشگر.

خصوصیات متولدین سال اسب

رابطه عاطفي ( زن ) متولدين سال اسب
نتيجه آن، هيجانات روحي، خشم، دلخوري ها و طلاق خواهد بود. اين راه به صفحه حوادث روزنامه ها ختم مي شود و در حقيقت بايد از آن دوري كرد. موش
مشكل است. اين دو يك ديگر را درست درك نمي كنند. اسب احساساتي و استقلال طلب، از گاو مي ترسد و دائم رنج مي كشد. گاو
خوب است. خانم اسب مي تواند آتش شهوات خود را خاموش كند و همچنان آزاد و رها باقي بماند؛ چرا كه آقاي ببر به كار هاي ديگري سرگرم است! ببر
اگر اسب خسته نشود، امكان پذير است. حتي در اين صورت نيز گربه وفادار خواهد ماند. گربه
اگر زندگي پابرجا بماند، مشكلي ايجاد نخواهد شد! اژدها
اسب عاشق پيشه و باوفاست. اگر آتش عشق خاموش شود؛ اسب، مار را ترك خواهد كرد و مار بي وفا تنها مي ماند. اين دو در كنار هم زندگي خوبي نخواهند داشت. مار
خود خواه بوده اين دو عاشق پر شور آنها را نجات مي دهدا. اسب
در صورت فقير بودن خانم اسب بهتر است چنين رابطه اي شكل نگيرد و در غير اين صورت، خوشبخت خواهند بود. بز
نه، اسب در زندگي به احساسات سالم نياز دارد و حيله گري را در عشق نمي پسندد. ميمون
نه، خانم اسب همسرش را در ميان پرهاي زيبا گم خواهد كرد! عشق براي مهم تر از هر چيز است. خروس
بله، چون سگ زندگي اش را وقف كارهاي بزرگ و اسب خود را وقف او مي كند؛ بنابراين هر دو شاد و خوشحال خواهند بود. سگ
خوك از رابطه زناشويي اش رضايت چنداني نخواهد داشت و دائم از خودخواهي هاي اسب خواهد رنجيد. خوك

رابطه عاطفي ( مرد ) متولدين سال اسب
نه! مشكلات عاطفي زيادي ايجاد مي شود. اين رابطه پايان خوشي نخواهد داشت. موش
خانم گاو نافذ و مقتدر و اسب خودخواه و استقلال طلب است. اين دو سرانجام از هم جدا مي شوند. گاو
چرا كه نه؟ اگر خانم ببر خواهان پيشرفت باشد، اسب از زندگي آرام و تفاهم آميز، لذت خواهد برد. ببر
رابطه بسيار خوبي است. گربه در خانه اي راحت و در جمع دوستان و نزديكانش به سر خواهد برد و همين براي او كافي است! گربه
نه، اسب بسيار خودخواه است و خانم اژدها براي شكوفايي،‌به توجه فراوان نياز دارد. اژدها
بله، اگر خانم مار از داشتن چنين رابطه اي خوشحال باشد و اگر آن قدر عاقل باشد كه بتواند اسب را تحمل كند، امكان پذير است. مار
خود خواه بوده اين دو عاشق پر شور آنها را نجات مي دهدا. اسب
خوب است. آنها از بودن در كنار هم خسته نخواهند شد. عوامل متعددي پايداري اسب را در عشق تضمين مي كند و خانم بز احساس امنيت خواهد كرد. بز
توصيه نمي شود. اين دو هرگز يك ديگر را درك نمي كنند. ميمون
در صورت اجبار، امكان پذير است؛ اما اين رابطه ناپايدار است و خروس صدمه خواهد ديد. خروس
بله، چرا كه نه؟ سگ ـ كه نگران اهدافش است ـ خود را با ميل و رغبت در اختيار اسب قرار مي دهد و حسود هم نيست. سگ
اسب با خودخواهي ويژه اش از خوك سو ء استفاده خواهد كرد و خوك روي خوشبختي و شادي را نخواهد ديد. خوك

رابطه دوستي متولدين سال اسب با سالهاي دیگر همچون سال اسب
حرفش را هم نزنيد! آنها با يك ديگر سازش نمي كنند. موش
خواسته ها نگرش اين دو به زندگي، يكسان نيست. گاو
آنها تمام شب به بحث و جدل مي پردازند؛ اما به واقع، شيفته يكديگرند! ببر
يك رابطه اجتماعي عالي و چه بسا يك دوستي واقعي. گربه
هرگز. اسب خودخواه است،‌انتظارش از ديگران زياد است ولي توقعات آنان را بر آورده نمي سازد؛ حال آنكه اژدها تا حد زيادي پاسخ گوي انتظارات دور و بري هاست و به همان اندازه از آنان انتظار دارد. اژدها
بله، مار خشم و بي قراري اسب را فرو مي نشاند. مار
خوب است. هر يك از آنها به استقلال ديگري احترام مي گذارد. اسب
بله، جست و خيزي خنده دار بر لبه پرتگاه. بز
نه، اسب هرگز به ميمون اعتماد ندارد و حق هم با اوست! ميمون
رابطه اجتماعي آنها در ميهماني ها زبانزد همگان خواهد شد. خروس
آنها درباره سياست بحث خواهند كرد؛ البته اگر باهم موافق و متحد باشند! چرا كه نه؟ سگ
خوك ساكت و بردبار خواهد بود و حق با اوست. خوك

رابطه شغلي متولدين سال اسب با سالهاي دیگر همچون سال اسب
شراكت اين دو امكان پذير نيست. آنها علاقه اي به هم ندارند و براي آزار يكديگر دست به هر كاري مي زنند. موش
اگر ضروري باشد، اشكالي ندارد. اسب و گاو، هر دو ساعي و صادقند و در اين ميان، اسب با هوش تر و چابك تر از گاو است. گاو
بله، ارتباط ميان اين دو بسيار بغرنج و مخاطره آميز اما مفيد است. ببر
سرگرمي خوبي است! گربه شيطان و حقه باز است؛ اما اسب مي تواند در برابر او از خود مواظبت كند. چه زندگي اجتماعي جالبي! گربه
آنها نمي توانند مدتي طولاني با هم همكاري كنند؛ اما گاهي كارها خوب پيش خواهد رفت. اژدها
امكان پذير است. برنامه ريزي و طرح نقشه هاي كاري، بر عهده مار و پياده كردن آنها بر عهده اسب خواهد بود. مار
هر يك به فكر منافع خود است و اين با اصول شراكت مغايرت دارد. اسب
بله، بر نا آگاهانه موقعيت هاي كاري را به مخاطره مي اندازد؛ اما اسب به اندازه كافي زرنگ و باهوش است. بز
اسب خوب مي داند كه چگونه بايد با ميمون همكاري كند. ميمون
خوب است؛ اما خروس نبايد زياد بر حسن نيت اسب متكي باشد؛ چرا كه اسب نمي تواند وقت كشي و تنبلي او را تحمل كند. خروس
چرا كه نه؟ البته به شرط آن كه رابطه خود را به شراكت كاري محدود كنند و برخوردهاي اجتماعي نداشته باشند. سگ
همكاران مناسبي نيستند. عقايد اين دو با يك ديگر متفاوت است. خوك

ارتباط ميان پدر و مادرمتولد سال اسب و فرزندان متولد دیگر سال ها همچون سال اسب
وحشتناك است. به خصوص اگر مادر اسب باشد، در خانواده جنجالي به راه خواهد افتاد. موش
نه، وقتي كه مادر و پدر بر عقايد خود اصرار مي ورزند، بچه گاو هرگز آنها را نمي بخشد. او اين مسايل را درك نمي كند. گاو
خشنود كننده است. اسب به ببر كوچولو استقلال مي دهد و او را عاشقانه دوست دارد. ببر
اسب به كارهاي خود مشغول است و بچه گربه را به حال خود رها مي كند. گربه
هر اتفاقي بيفتد، هيچ مشكلي پيش نخواهد آ‎مد و هر كس براي خودش زندگي مي كند. اژدها
قضاوت بچه مار درباره پدر و مادر خود كاملا جدي است و در اختلافات آنان را مقصر مي شناسد. مار
اين دو ي ديگر را به قدري خوب درك مي كنند كه ممكن است مشكل ساز شود؛ چرا كه آنها بيش از اندازه به هم متكي هستند. اسب
خوب است. بچه احساس خوشبختي مي كند، اما كمك زيادي به او نمي شود. بز
هيچكش به ديگري كاري ندارد، پس مشكلي هم پيش نخواهد آمد. ميمون
جوجه كوچك و نااميد مي شود. او مي خواهد محبت پدر و مادرش را به خود جلب كند؛ اما آنها فقط به او مي خندند. خروس
سگ خودخواهي اسب را درك نمي كند؛ اما به هيچ وجه نيازي به اسب ندارد. سگ
نمي توان اين رابطه را بهترين دانست. خوك كوچولو تحمل خودخواهي اسب را ندارد. اسب هيچ چيز را درك نمي كند؛ اما اين موضوع براي هيچ يك از آنها زياد مهم نيست! خوك

برگرفته از : kazeroon.net

تعداد بازدید : 85219


مطالب مرتبط

متولدين مهر ماه برابر برج میزان سال مار از هوش و معلومات و درايت فراوان برخوردار است.عاشق تشکيل زندگي است خصوصیات متولدین ماه مهر borj mizan

اس های تبریک نوروز سال 93 اس ام اس تبریک نوروز پیامک و اس ام اس های تبریک سال 93 nowruz sal 93 تبریک سال نو پیامک عید نوروز eyde nowruz عید نوروز تبریک نوروز

اس ام اس و Payamak های سال 93 پیامک تبریک سال نو sale no اس هزارو سیصدو نودوسه eid nowruz اس ام اس های سال 93 پیامک تبریک پیامک های نوروز سال 1393

نوروز برابر با یکم فروردین ماه (روزشمار خورشیدی)، جشن آغاز سال و یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران باستان است. خاستگاه نوروز در ایران باستان می‌باشد و هنوز مردم مناطق مختلف فلات ایران نوروز را جشن می‌گیرند Norooz Nowruz نخستین روز بهار

اس ام اس های روز مادر و روز زن SMS روز مادر و روز زن پیامک های روز مادر و روز زن payamak roz madar Sms rooz madar sms roz zan تبریک روز مادر اس ام اس تبریک روز زن تبریک روز مادر

مادرم مدیون تمام مهربانی‌هایت هستم و کمی کمتر از آنچه تو دوستم داری، دوستت دارم roz madar روزت مبارک مادر مادر ای پیغمبر زیبای عشق

اس ام اس ها و پیامک های عید سعید فطر sms eyde fetr عید سعید فطر مبارک حلول ماه شوال mahe shavval پیامک های عید فطر SMS eyde fetr اس ام اس payamak fetr

طالع بینی متولدين دی ماه برابر برج جدی سال مار در امور مالي کمي دقيق و حسابگر است.کمک هاي او بيشتر جنبه معنوي دارد تا مادي.در مسايل عشقي هميشه برنده است sarshar az hoosh ziad motavaled dey capricorn

رنگ سال 93 رنگ سال 1393 color 2014 انتخاب رنگ سال 93 سرخابی درخشان Radiant Orchid نگ بنفش رنگ سرخابی رنگ گل ارکیده Orchid flower بنفش درخشان

sms عید قربان اس ام اس عید قربان پیامک عید قربان مسیج عید اس ام اس های عید قربان سال 92 eyde ghorban عید سعید قربان payamake eyde ghorban عید قربان مسیج

مشاهده کامل وبلاگ های اطلاعات عمومي

نظرات

ثبت نظر جدید

بد نبود ولی لطفا فونت را عوض کنید چشم ادم درد می گیره

باحال بود. ممنون

خیلی هم خوب بود. ممنون

چرتتتتتتتتتتتتتتت

از این مسخره تر دیگه نمیشه.

       صفحه 1    از 2    صفحه بعد    صفحه آخر
تقویم و زمان
  • امروز : چهارشنبه۱۳۹۵/۱۰/۲۹ شمسی
  • برابر با : 1/18/2017 میلادی
  • و مصادف با : ١٩/٤/١٤٣٨ قمری
  • شناسه شما : 54.205.13.200