ارسال نظر یا پیام و درخواست

محصولات تصادفی

دستگاه_صافکار_جادوییدستگاه صافکار جادویی

 دستگاه صافکاری ماشین

استفاده از کیت صافکاری جادویی در کمتر از سه دقیقه بدنه اتومبیل خود را بدون رنگ ریختگی صاف نمائید .
بهترین وسیله برای صاف کردن قسمت های دوبل بدنه خودرو .
به همراه راهنمای فارسی (تصویر و متن )
طریقه استفاده از دستگاه صافکاری خودرو: محل فرورفتگی را با آب یا با الکل به خوبی تمیز م