محصولات دانلودی 4 ص 2

آب بندها Water Stop تحقیق

آب بندها Water Stop تحقیق و پروژه روشهای اجرایی ساختمان water stop آب بندها تحقیق روشهای اجرایی ساختمان تحقیق عمرانی proje omrani تحقیق دروس رشته عمران تحقیق معماری تحقیق ارزان ناموجودتوضیحات

برای رفاه شما عزیزان تحقیق در مورد آب بند (واتراستاپ) برای درس روشهای اجرایی ساختمان با ارزانترین قی

هبلکس بتن سبک هواداراتوکل

هبلکس بتن سبک هواداراتوکلاوی پروژه روشهای اجرایی ساختمان وتکنولوژی بتن هبلکس بتن سبک هوادار اتوکلاوی autoklavi پروژه روشهای اجرایی ساختمان heblex پروژه ساختمانی ناموجودتوضیحات

برای رفاه شما عزیزان تحقیق در مورد هبلکس ، بتن سبک اتوکلاوی برای درس روشهای اجرایی ساختمان با ارزانت

پروژه روشهای اجرایی ساختم

پروژه روشهای اجرایی ساختمان و متره سنگ خشکه نما و روش اجرا و متره آن روش اجرای سنگ خشکه متره سنگ خشکه پروژه متره سنگ خشکه نما sang khoshke تحقیق عمرانی تحقیق معماری ناموجودتوضیحات

پروژه متره سنگ خشکه نما برای رفاه شما عزیزان تحقیق در مورد سنگ خشکه نما و روش اجرا و مترهء آن برای د

تاثیر دیرکرد بتن ریزی بر

تاثیر دیرکرد بتن ریزی بر مقاومت فشاری بتن پروژه روشهای اجرایی ساختمان تاثیر دیرکرد بتن ریزی مقاومت فشاری بتن moghavemat feshari تحقیق عمرانی تحقیق معماری moghavemat beton ناموجودتوضیحات

برای رفاه شما عزیزان تحقیق در مورد تاثیر دیرکرد بتن ریزی بر مقاومت فشاری بتن برای درس روشهای اجرایی

دیوار پرده ای Curtain wal

دیوار پرده ای Curtain wall تحقیق و پروژه روشهای اجرایی ساختمان curtain wall دیوار پرده ای تحقیق و پروژه روشهای اجرایی ساختمان pardeh divari تحقیق روشهای اجرایی ساختمان تحقیق عمرانی ناموجودتوضیحات

برای رفاه شما عزیزان تحقیق در مورد کرتن وال یا دیوار پرده ای برای درس روشهای اجرایی ساختمان با ارزان

فایل اکسل جامع صورت وضعیت

فایل اکسل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 فهرست بهای 93 صورت وضعیت اکسلی متره و برآورد metre baravard صورت وضعیت اکسلی ،صورت وضعیت تحت اکسل sorat vazeiat ناموجودتوضیحات

با نرم افزار اکسل به راحتی صورت وضعیت پروژه های خود را تهیه و تنظیم نمایید. مطمئن باشید این نرم افزا

نقشه های اتوکد یک ترمینال

نقشه های اتوکد یک ترمینال مسافربری نمونه خارجی نقشه ترمینال مسافربری نقشه سایت پلان ترمینال نقشه و پلان ترمینال نقشه های ترمینال نقشه ترمینال پلان ترمینال مسافربری نقشه اتوکدی ترمینال نقشه اتوکد ترمینال ناموجودتوضیحات

این فایل شامل نقشه های اتوکد یک ترمینال مسافربری (نمونه خارجی) می باشد که از سایت های معماری خارجی خ

پلان و نقشه های معماری هت

پلان و نقشه های معماری هتل پلان های معماری هتل نقشه های معماری هتلپلان طبقه زیر زمین پلان طبقه همکف نمونه پلان هتل پلان اتوکد هتلپلان طبقات پلان خرپشته پلان هتل پلان پشت بام hotel plan ناموجودتوضیحات

فایل پلان های معماری هتل، شامل پلان های معماری یک پروژه هتل 6 طبقه می باشد که عبارتست از : پلان طبقه

پروژه متره و برآورد ساختم

پروژه متره و برآورد ساختمان دو طبقه محاسبه متره و برآورد متره و برآورد ساختمان پروژه متره محاسبه پروژه متره پروژه متره و برآورد متره و برآورد ساختمان پروژه دانشجویی متره و برآورد پروژه متره دانشجویی ناموجودتوضیحات

پروژه متره و برآورد ساختمان مسکونی دو طبقه شامل : 25 صفحه محاسبات متره و برآورد ساختمان مذکور که شام

 صفحه ابتدا        صفحه 2    از 7        صفحه آخر