ارسال نظر یا پیام و درخواست

محصولات تصادفی

صافكار_جادويي_ماشينصافكار جادويي ماشين

با استفاده از كيت صافكاري جادويي در كمتر از سه دقيقه بدنه اتومبيل خود را بدون رنگ ريختگي صاف نمائيد .
دستگاه صافكار جادويي

طريقه استفاده از دستگاه صافكاري: محل فرورفتگي را با آب يا با الكل به خوبي تميز مي نمائيد . سنبه صافكار را بر مركز فرورفگي مي چسب