ساعت پوما puma ultra size طلایی

ساعت پوما puma ultra size طلایی
تصویر اول

این ساعت یکی از مدل های ultra size پوما می باشد. ساعت puma ضد آب بوده و درهنگام شستشوی دست آب وارد آن نمی شود. جنس فلز بدنه و بند این ساعت هیچگونه حس

ساعت پوما puma ultra size طلایی
تصویر دوم

این ساعت یکی از مدل های ultra size پوما می باشد. ساعت puma ضد آب بوده و درهنگام شستشوی دست آب وارد آن نمی شود. جنس فلز بدنه و بند این ساعت هیچگونه حس

فارسی میتینگ