محصولات دانلودی 4 ص 2

آب بندها Water Stop تحقيق

آب بندها Water Stop تحقيق و پروژه روشهاي اجرايي ساختمان water stop آب بندها تحقيق روشهاي اجرايي ساختمان تحقيق عمراني proje omrani تحقيق دروس رشته عمران تحقيق معماري تحقيق ارزان ناموجودتوضیحات

براي رفاه شما عزيزان تحقيق در مورد آب بند (واتراستاپ) براي درس روشهاي اجرايي ساختمان با ارزانترين قي

هبلكس بتن سبك هواداراتوكل

هبلكس بتن سبك هواداراتوكلاوي پروژه روشهاي اجرايي ساختمان وتكنولوژي بتن هبلكس بتن سبك هوادار اتوكلاوي autoklavi پروژه روشهاي اجرايي ساختمان heblex پروژه ساختماني ناموجودتوضیحات

براي رفاه شما عزيزان تحقيق در مورد هبلكس ، بتن سبك اتوكلاوي براي درس روشهاي اجرايي ساختمان با ارزانت

پروژه روشهاي اجرايي ساختم

پروژه روشهاي اجرايي ساختمان و متره سنگ خشكه نما و روش اجرا و متره آن روش اجراي سنگ خشكه متره سنگ خشكه پروژه متره سنگ خشكه نما sang khoshke تحقيق عمراني تحقيق معماري ناموجودتوضیحات

پروژه متره سنگ خشكه نما براي رفاه شما عزيزان تحقيق در مورد سنگ خشكه نما و روش اجرا و مترهء آن براي د

تاثير ديركرد بتن ريزي بر

تاثير ديركرد بتن ريزي بر مقاومت فشاري بتن پروژه روشهاي اجرايي ساختمان تاثير ديركرد بتن ريزي مقاومت فشاري بتن moghavemat feshari تحقيق عمراني تحقيق معماري moghavemat beton ناموجودتوضیحات

براي رفاه شما عزيزان تحقيق در مورد تاثير ديركرد بتن ريزي بر مقاومت فشاري بتن براي درس روشهاي اجرايي

ديوار پرده اي Curtain wal

ديوار پرده اي Curtain wall تحقيق و پروژه روشهاي اجرايي ساختمان curtain wall ديوار پرده اي تحقيق و پروژه روشهاي اجرايي ساختمان pardeh divari تحقيق روشهاي اجرايي ساختمان تحقيق عمراني ناموجودتوضیحات

براي رفاه شما عزيزان تحقيق در مورد كرتن وال يا ديوار پرده اي براي درس روشهاي اجرايي ساختمان با ارزان

فايل اكسل جامع صورت وضعيت

فايل اكسل جامع صورت وضعيت نويسي با فهرست بهاي 93 فهرست بهاي 93 صورت وضعيت اكسلي متره و برآورد metre baravard صورت وضعيت اكسلي ،صورت وضعيت تحت اكسل sorat vazeiat ناموجودتوضیحات

با نرم افزار اكسل به راحتي صورت وضعيت پروژه هاي خود را تهيه و تنظيم نماييد. مطمئن باشيد اين نرم افزا

نقشه هاي اتوكد يك ترمينال

نقشه هاي اتوكد يك ترمينال مسافربري نمونه خارجي نقشه ترمينال مسافربري نقشه سايت پلان ترمينال نقشه و پلان ترمينال نقشه هاي ترمينال نقشه ترمينال پلان ترمينال مسافربري نقشه اتوكدي ترمينال نقشه اتوكد ترمينال ناموجودتوضیحات

اين فايل شامل نقشه هاي اتوكد يك ترمينال مسافربري (نمونه خارجي) مي باشد كه از سايت هاي معماري خارجي خ

پلان و نقشه هاي معماري هت

پلان و نقشه هاي معماري هتل پلان هاي معماري هتل نقشه هاي معماري هتلپلان طبقه زير زمين پلان طبقه همكف نمونه پلان هتل پلان اتوكد هتلپلان طبقات پلان خرپشته پلان هتل پلان پشت بام hotel plan ناموجودتوضیحات

فايل پلان هاي معماري هتل، شامل پلان هاي معماري يك پروژه هتل 6 طبقه مي باشد كه عبارتست از : پلان طبقه

پروژه متره و برآورد ساختم

پروژه متره و برآورد ساختمان دو طبقه محاسبه متره و برآورد متره و برآورد ساختمان پروژه متره محاسبه پروژه متره پروژه متره و برآورد متره و برآورد ساختمان پروژه دانشجويي متره و برآورد پروژه متره دانشجويي ناموجودتوضیحات

پروژه متره و برآورد ساختمان مسكوني دو طبقه شامل : 25 صفحه محاسبات متره و برآورد ساختمان مذكور كه شام

 صفحه ابتدا        صفحه 2    از 7        صفحه آخر