ورود ثبت نام

نرم افزار حسابداري دقيق ورژن پيشرفته به همراه نسخه اندرويد

نرم افزار حسابداري دقيق ورژن پيشرفته به همراه نسخه اندرويد نرم افزار حسابداري دقيق حسابداري اندرويد نرم افزار جامع حسابداري عمليات مالي گزارشات حسابداري
آمار و مشخصات آگهی
  • فارسی میتینگ
  • استان تهران شهر تهران تهران
  • 1260 بازدید

نرم افزار حسابداري دقيق ورژن پيشرفته به همراه نسخه اندرويد

شرح كامل نرم افزار حسابداري و قابليت ها

 ورژن پيشرفته بازرگاني :شامل قفل سخت افزاري ,عدم محدوديت در نصب ,شامل نسخه اندرويد,پوشش صنف هاي مختلف.

تعاريف:ايجاد باركد براي كالا ,ثبت عكس كالا با امكان مشاهده در فاكتور, ثبت زمان تسويه فاكتورو...

عمليات كالا و فاكتور :تبديل پيش فاكتور به فاكتور ,چاپ و حذف مستقيم فاكتور از ليست فاكتور ,امكان مشاهده فاكتور روز جاري وروز قبل و...

عمليات مالي : برگ ثبت درامد هاي بغير از فروش, صدور سند حسابداري

گزارشات حسابداري : ترازنامه ي مالي , تراز ازمايشي تراز ازمايشي دو ستوني , گزارش عملكرد بازارياب و...

انبار وكالا : چاپ برگ تحويل از انبار در فاكتور,گزارش ليست قيمت فروش هر كالا  ,گزارش پر فروش ترين كالاها و ...

خريد و فروش : گزارش ليست فاكتورهاي روز جاري و روز قبل ,گزارش سود فاكتورها ,گزارش سود يك فاكتور و ...

چك و بانك و هزينه : چاپ روي فيش بانكي براي بانك هاي مختلف, گزارش تجميع همه ي گروه ها ي هزينه در يك نگاه ,گزارش درامد يك گروه درامدي

سيستم : ثبت يادداشت و تنظيم زمان ياداوري, دفتر تلفن ,تنظيم زيرنويس فاكتور , استفاده از باركد خوان و...

ورژن متوسط بازرگاني :شامل قفل نرم افزاري , شامل نسخه اندرويد, محدوديت در تعداد دفعات نصب , پوشش صنف هايي با فعاليت هاي متوسط

تعاريف:مشتريان با تعيين حساب اول دوره ,صندوق با تعيين موجودي اول دوره ,كالا به تعداد نامحدود, تعريف تخفيفات فاكتورو...

عمليات كالا و فاكتور :فاكتور خربد, فاكتور فروش ,برگشت از خريد, برگشت از فروش  ,پيش فاكتور , جست و جوي فاكتور با تاريخ و مبلغ و تسويه و تخفيف و...

عمليات مالي : دريافت و پرداخت, برگ ثبت هزينه ,عمليات چك هاي صادره ,عمليات چك هاي دريافتي و ...

گزارشات حسابداري :  دفتر روزنامه ,دفتر كل ,دفتر معين ,دفتر تفضيلي, گزارش صورت سود و زيان و...

اقساط : گزارش كار اقساط ,گزارش شرح يك قسط ,گزارش ديركرد اقساط و ...

انبار وكالا : گزارش موجودي اول دوره انبارها, گزارش انتقال كالا بين انبارها  ,گزارش ليست كالاهاي انبار خاص بدون تصوير و ...

چك و بانك و هزينه :گزارش چك هاي وارده و صادره با تعييت وضعيت , چاپ ليست چك هاي سر رسيد شده و...

خريد و فروش :گزارش تسويه فاكتورهاي خريد شده و نشده ,گزارش ليست پيش فاكتورها ,گزارش ليست پيش فاكتورها با جست و جوي پيشرفته و...

سيستم :ماشين حساب ,پاكسازي كليه اطلاعات سيستم ,هشدار سر رسيد چك ها, استفاده از باركد خوان و...

ورژن پايه بازرگاني :شامل قفل نرم افزاري ,محدوديت در تعداد دفعات نصب ,پوشش صنف هايي با فعاليت هاي كوچك

تعاريف:مشتريان با تعيين حساب اول دوره ,صندوق با تعيين موجودي اول دوره ,كالا به تعداد نامحدود, 'گروه كالا در دو سطح و...

عمليات كالا و فاكتور :فاكتور خربد, فاكتور فروش ,برگشت از خريد, برگشت از فروش  ,پيش فاكتور , جست و جوي فاكتور با تاريخ و مبلغ و تسويه و تخفيف و...

عمليات مالي : دريافت و پرداخت, برگ ثبت هزينه ,عمليات چك هاي صادره ,عمليات چك هاي دريافتي و ...

گزارشات حسابداري :  دفتر روزنامه ,دفتر كل ,دفتر معين ,دفتر تفضيلي, گزارش صورت سود و زيان , گزارش دريافت ها و پرداخت ها و ...

انبار وكالا : گزارش موجودي اول دوره انبارها, گزارش ليست گروه خاص از كالا ها بدون تصوير ,گزارش ليست موجودي با اخرين قيمت خريد هر كالا و...

چك و بانك و هزينه :گزارش چك هاي وارده و صادره با تعييت وضعيت , چاپ ليست چك هاي سر رسيد شده و...

خريد و فروش :گزارش تسويه فاكتورهاي خريد شده و نشده ,گزارش ليست پيش فاكتورها ,گزارش ليست پيش فاكتورها با جست و جوي پيشرفته و...

سيستم : ماشين حساب,پاكسازي كليه اطلاعات سيستم ,پشتيبان گيري خودكار در دو مسير مختلف, هشدار سر رسيد چك ها و...

ويژگي هاي نرم افزار حسابداري دقيق :

امكانات بيشتر و هزينه ي كمتر

محيط ساده و كاربري آسان

آموزش مولتي مدياي نرم افزار حسابداري

مورد تاييد اتحاديه انصاف وسازمان دارايي

امكان تهيه گزارش فصلي ماليات براي دارايي

نمايندگي فروش و خدمات در سراسر كشور

امكان اجراي نرم افزار در موبايل ها و تبلت هاي تحت اندرويد

عدم نياز به اينترنت پر سرعت

شماره باركد :90927

نرم افزار جامع حسابداري  ورژن پيشرفته به همراه نسخه اندرويد

نرم افزار جامع حسابداري  ورژن متوسط به همراه نسخه اندرويد

نرم افزار جامع حسابداري  ورژن پايه 5