ورود ثبت نام

ساب ووفر راکفورد Rock Ford مدل P1

ساب ووفر راکفورد Rock Ford مدل P1 ساب ووفر راکفورد RockFord Fosgate ساب راکفورد ساب p1
آمار و مشخصات آگهی
  • امید
  • استان تهران شهر تهران باغ فیض خیابان ابراهیمی
  • 2017 بازدید

ساب ووفر راکفورد Rock Ford مدل P1

ساب ووفر راکفورد Rock Ford مدل P1

ساب ووفر راکفورد RockFord Fosgate مدل P1

250 Watts RMS الی 500 Watts Max

خدمات بیمه ای
فروشگاه اینترنتی