واکس محافظ رنگ خودرو لاکپشت TURTLE

واکس محافظ رنگ خودرو لاکپشت TURTLE
تصویر اول

TURTLE یا واکس لاکپشت نوعی واکس با خاصیت براق کنندگی سیلیکونی میباشد که سطح رنگ خودرو را همانند یک بدنه واکس شده درخشان و براق میکند در حالی که هیچ چ

واکس محافظ رنگ خودرو لاکپشت TURTLE
تصویر دوم

TURTLE یا واکس لاکپشت نوعی واکس با خاصیت براق کنندگی سیلیکونی میباشد که سطح رنگ خودرو را همانند یک بدنه واکس شده درخشان و براق میکند در حالی که هیچ چ

فارسی میتینگ